Ostrów Wlkp. ul. Drzymały

364.74

Działki  usytuowane na terenach działalności gospodarczej.

Opis

Ostrów Wlkp. ul. Drzymały

Na sprzedaż działki  usytuowane na terenach działalności gospodarczej.

Działki z wjazdem od ulicy Drzymały o nr ewid. 2/25 obszaru 4.291m2 (szer.55m x 78m) i o nr ewid. 2/26 obszaru 4.291m2 (szer.55m x 78m), położone są przy drodze nieutwardzonej o szer. 15m,  powstałej zgonie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

Działki położone są  na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XIV/194/2003 z dnia 2 grudnia 2003 roku), stanowią tereny oznaczone symbolem (P). Tereny przeznacza się dla obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej (i lokalizacji obiektów z nią związanych): wytwórczej i przetwórczej (przemysłowej), usługowo-produkcyjnej, naprawczej, usługowej (z wyjątkiem obiektów chronionych typu szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia itp.) oraz/lub dla lokalizacji magazynów, baz, składów. Wyklucza się natomiast lokalizacje obiektów służących produkcji rolnej oraz w szczególności mieszkalnictwa.

Cena sprzedaży wynosi 85 zł/m2

 

Dodatkowe informacje

Miasto

Ostrów Wlkp.

Powierzchnia

3818