710.235 

Działka z halą.

Opis

Karski

Na sprzedaż działka  o pow. 5261m2, położona w miejscowości Karski, gmina Ostrów Wielkopolski, częściowo zabudowana budynkiem magazynowym, murowanym o pow. 520m2, w całości ogrodzona. Budynek magazynowy posiada przyłącze en. elektrycznej. Od strony ulicy Środkowej znajdują się wszystkie urządzenia komunalne.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski przeznaczona jest częściowo jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  (M) oraz w części jako tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obiekty wysokich technologii (UP) Uchwała nr XLVIII/482/2022 z dnia 11.07.2011r..

W odległości 3 km od działki przebiega DK11. Do centrum Ostrowa Wielkopolskiego można dojechać w ciągu 10 minut (4km), a Kalisza około 20 minut (15 km).

Cena sprzedaży 710.235 zł (135 zł/m2)

Informacje dodatkowe

Miasto

Rodzaj budynku

Hala

Powierzchnia