2.481.000 

Zakład betoniarski i mas bitumicznych.

Opis

Na sprzedaż zakład betoniarski i mas bitumicznych  w miejscowości Jeżopole, gmina Lututów, powiat wieruszowski, obszaru gruntu około 8500m2.

Nieruchomość  zabudowana jest:

  • wolnostojącym, murowanym, dwukondygnacyjnym budynkiem  biurowo – socjalnym o pow. użytkowej 146,18m2, częściowo podpiwniczonym / kotłownia/ w którym w części parteru znajdują się pomieszczenia socjalne wyposażone w węzły socjalne . Natomiast piętro to pomieszczenia biurowe klimatyzowane .Budynek wybudowany jest z pustaka ceramicznego z dachem drewnianym ocieplanym pokrytym blachą trapezową, ogrzewanie c.o. z pieca olejowego znajdującego się w piwnicy.
  • wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, murowanym, budynkiem gospodarczo – garażowym konstrukcji tradycyjnej, wybudowanym z pustaka ceramicznego z dachem konstrukcji stalowej pokrytym płytą obornicką o pow. użytkowej wynoszącej 144,40m2. W budynku znajdują się   dwa stanowiska garażowo – warsztatowe z kanałem oraz pomieszczenia pełniąc funkcję magazynu podręcznego.
  • wolnostojącą wiatą magazynową konstrukcji metalowej, częściowo obudowaną blachą trapezową, o powierzchni użytkowej wynoszącej 223,90m2, służącą do przechowywania sprzętu używanego w wytwórni mas.
  • węzłem betoniarskim BMK 1000 do produkcji mieszanki betonowej różnych marek o konsystencji od ciekłej do gęsto plastycznej z kruszyw mineralnych . Węzeł betoniarski składa się z 2 zasobników kruszyw, mieszarki turbinowej posadowionej na konstrukcji, dozownika cementu, wagi taśmowej kruszywa, wyciągu skipowego z  konstrukcją wsporczą, zbiornika magazynowego cementu, przenośnika ślimakowego, pomieszczenia kontenerowego na konstrukcji wsporczej – sterowni. Wytwórnia przeznaczona jest do produkcji  mieszanek betonowych w pełnym zakresie klas betonu. Sterowanie odbywa się automatycznie (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania) lub ręcznie z pulpitu serwisowego. Wytworzenie mieszanek betonowych odpowiednich marek odbywa się automatycznie, według żądanych przez operatora zadanych receptur.
  • węzłem betoniarskim BMK 500 opartym na prostej tradycyjnej metodzie wytwarzania niższych marek betonu towarowego
  • węzłem do produkcji mas bitumicznych WMB 30 o wydajności 30 Mg masy na godzinę. Głównym produktem w procesie produkcyjnym wytwórni mas bitumicznych WMB jest mieszanka mineralno – bitumiczna. Proces wytwarzania jest zautomatyzowany. Wytwórnia mas bitumicznych w istniejącej postaci  spełnia wymagania dotyczące produkcji asfaltobetonu. Pozwala na produkcję mas bitumicznych modyfikowanych. W otoczeniu węzła do produkcji mas bitumicznych, znajdują się zasieki betonowe do magazynowania  poszczególnych frakcji kruszyw.
  • ponadto na przedmiotowej nieruchomości znajduje się  waga samochodowa najazdowa PP3X18 konstrukcji tradycyjnej żelbetowej z najazdami przednim i tylnym. Pomost elektroniczny wagi najazdowej jest sztywną lekką konstrukcją stalową pokrytą płytami żelbetowymi prefabrykowanymi. Waga wyposażona jest w elektroniczny układ pomiarowy.

Cały teren jest ogrodzony,  utwardzony i oświetlony. Nieruchomość posiada przyłącze wody i  en. elektrycznej z własną trafostacją. Ścieki są odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Nieruchomość położona jest w pobliżu odcinka drogi prowadzącej do Sieradza – Wieruszowa i Wrocławia (E-8). Bezpośredni wyjazd z nieruchomości do drogi publicznej odbywa się poprzez drogę gminną o nawierzchni szutrowej (utwardzonej).

Cena nieruchomości 2.481.000,00 zł Vat

 

Informacje dodatkowe

Miasto