9.500.000 

Nieruchomość komercyjna, zabudowana budynkami biurowo- produkcyjno – magazynowymi o łącznej pow.14.492,20m2, położona w miejscowości Biadki na  działce łącznego obszaru  19.1790ha,

Opis

Na sprzedaż nieruchomość komercyjna, zabudowana budynkami biurowo- produkcyjno – magazynowymi o łącznej pow.14.492,20m2, położona w miejscowości Biadki przy ulicy Rozdrażewskiej  nr 5  łącznego obszaru działki 19.1790ha, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu składające się z działek  numerach ewidencyjnych: 57/1 obszaru 1.26.00ha, stanowiącej grunty orne i inne tereny zabudowane, nr 71/4 obszaru 1.06.00ha stanowiącej grunty orne i tereny przemysłowe, nr 340/2 obszaru 2.4155 ha, stanowiącej grunty orne nr 419 obszaru 14.44 35ha, stanowiącej grunty orne, grunty pod rowami, tereny przemysłowe inne tereny zabudowane oraz tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089r jest Fabryka Podłóg Biadki  Spółka z o.o.  Działki znajdują się na terenie dla którego nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krotoszyn zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miasta Krotoszyn z dnia 21 lutego 2013 roku.  Działki nr 71/4, 340/2 i 419 zgodnie ze studium to tereny działalności gospodarczej w tym produkcji, składów i usług – symbol PU. Działka nr 57/1 zgodnie ze studium stanowi tereny upraw rolnych – symbol R. Cała nieruchomość jest ogrodzona płotem z płyt betonowych w dużej części utwardzona trylinką i asfaltobetonem z bramą wjazdową i portiernią. Na przedmiotowych działkach znajdują się budynki  stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, których właścicielem jest Fabryka Podłóg Biadki Spółka z o.o. o łącznej powierzchni użytkowej 14.492,20m2 takie jak:

  1. Budynek administracyjny o pow. użytkowej 311m2 znajdujący się we frontowej części działki, bezpośrednio przy drodze głównej asfaltowej. Budynek jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony i został wybudowany w technologii tradycyjnej w 1951 roku. Budynek posiada przyłącze en. elektrycznej, wody i kanalizacji, c.o. zasilane z kotłowni zakładowej. Budynek wykorzystywany jest na cele administracyjno – biurowe związane z działalnością gospodarczą spółki. Teren przy budynku jest utwardzony kostką brukową.
  2. Budynek handlowy o powierzchni użytkowej 166,10m2 niepodpiwniczony, parterowy, wybudowany w 1963 roku, w technologii tradycyjnej murowanej, posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz c.o. zasilane z kotłowni zakładowej. Do budynku przylegają garaże.
  3.  Budynek garażowy z pomieszczeniami magazynowymi o powierzchni użytkowej 341,60m2 jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1969 roku,  posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz c.o. zasilane z kotłowni zakładowej.   Budynek przylega bezpośrednio do budynku handlowego.
  4. Wigwam o powierzchni użytkowej 150,00m2 budynek o konstrukcji drewnianej, z dachem czterospadowym pokrytym papą. Podłoże utwardzone jest kostką brukową. W centralnej części wigwamu znajduję się palenisko.
  5. Budynek motowozowni (lokomotywownia) o powierzchni użytkowej 75,8m2   – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Wybudowany w 1969 roku z cegły silikatowej ze stropodachem żelbetowym pokrytym papą. Posadzki cementowe, tynki cementowo – wapienne, brama metalowa. W budynku znajduje się kanał.
  6. Hala produkcyjna z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 1534,86m2 budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym  posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz c.o. zasilane z kotłowni zakładowej. Budynek ma regularny kształt prostokąta. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej w latach 50 – tych i rozbudowany w latach 70 – tych i 80-tych XX wieku. W budynku znajduję się część socjalna oraz produkcyjno – magazynowa.
  7.  Suszarnia o powierzchni użytkowej 528,00 m2 budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji aluminiowej z dachem płaskim, składający się z czterech komór przeznaczonych do suszenia drewna. Do każdej komory przylega oddzielne pomieszczenie sterowni.
  8. Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 987m2 – budynek jednokondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 50- tych XX wieku a następnie rozbudowany w latach 70-tych XX wieku, posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej (siła), wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie nadmuchowe zasilane z kotłowni zakładowej.  Budynek wykorzystywany jest na cele produkcyjne. W budynku znajduje się zaplecze socjalne.
  9. Wiata stalowa o powierzchni użytkowej 900m2 – budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. W budynku znajdują się dwa pomieszczenia. Wiata pełni funkcje magazynu.
  10.  Suszarnia o łącznej powierzchni użytkowej 134m2 – obiekt jednokondygnacyjny wolnostojący o konstrukcji aluminiowej. Składający się z dwóch pomieszczeń.
  11. Budynek biurowo – socjalny ze sterownią o powierzchni użytkowej 169m2– budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący z dachem płaskim, posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie c.o. zasilane z kotłowni zakładowej. wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 90 – tych XX wieku. Budynek pełni funkcje biurową z częścią socjalną oraz zaplecza – sterowni suszarni. Teren przed budynkiem jest utwardzony.
  12. Suszarnia niskotemperaturowa o powierzchni 936m2 – kompleks czterech parterowych budynków obudowanych blachą, z dachem dwuspadowym, posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie c.o. zasilane z kotłowni zakładowej. Obiekt został wzniesiony w 1997 roku. Trzy budynki pełnią funkcje suszarni niskotemperaturowej czwarty o powierzchni 234m2 pełni funkcje magazynu.
  13.   Hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 1270m2 – budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej obudowany płytami „obornickimi”, posiadający instalację odgromową, energii elektrycznej (siła), sprężonego powietrza, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie nadmuchowe zasilane z kotłowni zakładowej, wybudowany w 1982 roku.
  14. Pomieszczenie transformatorowe o powierzchni 34m2 – budynek parterowy wolnostojący wybudowany w 1958 roku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły pełnej z dachem płaskim  w którym znajdują się dwa transformatory o mocy  600kW i 1000kW.
  15. Budynek magazynu o powierzchni użytkowej 274m2 – parterowy o konstrukcji stalowej, niepodpiwniczony, wolnostojący, wzniesiony w 1986 roku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.
  16.  Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 392m2 – jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej. Ściany budynku wykonane są z blachy na podmurówce konstrukcja dachu stalowa, pokrycie dachu blacha. Instalacje – elektryczna.
  17. Magazyn techniczny o powierzchni użytkowej 143m2 – budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem płaskim pokryty papą. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 1960 roku.
  18. Budynek warsztatu z częścią socjalną – wybudowany w 1985 roku, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Na piętrze budynku znajduję się część socjalna oraz biurowa, natomiast na parterze znajduję się warsztat, który częściowo służy jako magazyn. Do budynku przylega wiata z zadaszeniem z blachy o powierzchni użytkowej 112 m2 oraz acetylownia o powierzchni użytkowej 8,97 m2. Fragment budynku ok. 9m2 znajduję się na terenie działki nr 74/5, która stanowi własność Skarbu Państwa. Budynek posiada instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie c.o. zasilane z kotłowni zakładowej.
  19.   Hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 2772m2 – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący wybudowany w technologii uprzemysłowionej w 1973 roku. W budynku znajduję się hala produkcyjna oraz część socjalna. Budynek posiada instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie c.o. zasilane z kotłowni zakładowej.
  20. Budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 378m2 – wolnostojący, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem płaskim pokrytym papą, wybudowany w 1973 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany kotłowni wykonane z cegły pełnej. Przed kotłownią znajduję się murowany komin wykonany z cegły klinkierowej o przekroju prostokątnym o wymiarach u podstawy 2,20 mb x 2,70mb i wysokości 25 mb. Budynek posiada instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno kanalizacyjną.
  21.  Budynek magazynu o powierzchni użytkowej 676,78m2 – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym wybudowany w 1987 roku w technologii tradycyjnej. Do budynku przylega wiata obudowana z dwóch stron deskami z metalowymi przesuwnymi bramami. Wiata wykorzystywana jest do celów magazynowych. Budynek posiada instalację odgromową, energii elektrycznej, wodno – kanalizacyjną oraz ogrzewanie c.o. zasilane z kotłowni zakładowej.
  22. Magazyn o powierzchni użytkowej 82,80m2 – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Do budynku przylega wiata o powierzchni użytkowej 55,90m2 której dach pokryty jest blachą. Magazyn wyposażony jest w instalacje elektryczną.
  23. Wiata drewniana o powierzchni użytkowej 740m2 – konstrukcji drewnianej obita z trzech stron deskami, z dachem odeskowanym i pokrytym papą z cementowymi posadzkami. Część wiaty przekracza granice działki – ok. 180 m2 znajduję się na działce nr 74/5, która stanowi własność Skarbu Państwa. Obok wiaty znajduję się aluminiowa suszarnia ok. 30 m2.
  24. Budynek szeregu garaży 4szt. o łącznej powierzchni użytkowej 220m2 – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany technologii tradycyjnej latach 70- tych XX wieku
 1. Na nieruchomości istnieje możliwość  korzystania  z bocznicy kolejowej dzięki której można będzie swobodnie transportować materiały do produkcji oraz wyroby gotowe, która obecnej jest nieużytkowana.
 2. Na nieruchomości posadowiony jest  maszt przekaźnikowy telefonii komórkowej z którego dochód z dzierżawy gruntu obecnie wystarczał na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu.Dla działek o nr ewidencyjnym 419; 340/2, 57/1 w 2019r wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Nieruchomość położona jest w odległości około 108 km od Poznania, 80 km od Wrocławia i 26 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Krzyżują się tutaj dwa równorzędne szlaki komunikacji kolejowej i drogowej. Pierwszy z nich biegnie z północy na południe (Gniezno – Wrocław), drugi ze wschodu na zachód (Łódź – Zielona Góra).

  Cena całej zabudowanej nieruchomości wynosi 9.500.000.00 zł + VAT 23%

Informacje dodatkowe

Miasto