161.000 

Opis

Wysocko Małe ulica Dobra

Na sprzedaż działka niezabudowana w drugiej linii zabudowy o pow. 2300m2 położona w Wysocku Małym, gm. Przygodzice przy ulicy Dobrej.  Jej długość wynosi 120m a szerokość od 18 do 25 metrów. Dojazd do działki oraz wprowadzenie uzbrojenia poprzez ustanowioną nieodpłatną służebność drogi koniecznej w pasie o szerokości 5 metrów.

Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przygodzice przedmiotowa działka stanowi tereny wielofunkcyjne oznaczone symbolem M2, w ramach tego przeznaczenia możliwe jest lokalizowanie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji i wielorodzinnej do 3 kondygnacji o niskiej intensywności, zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, zabudowy letniskowej, usług i rzemiosła, drobnej wytwórczości, agroturystyki, usług publicznych, nieuciążliwych składów i nieuciążliwej produkcji.  Poza w/w działką istnieje możliwość dokupienia dodatkowo części gruntu o pow. około 900m2 z działki bezpośrednio do niej przyległej jednym z boków przez którą wykonywana będzie służebność. Nieruchomość gruntowa, położona jest w odległości 4 km od Ostrowa Wlkp. W niewielkiej odległości od działki znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.

Cena  161.000 zł  (70zł/m2)

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia