109.850 

Działki budowlane objęte planem.

Opis

Kaczory – 2 km od Odolanów , 15km od Ostrowa Wlkp.

Na sprzedaż działki budowlane objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  (symbol planu M), usytuowane są bezpośrednio przy drodze gminnej asfaltowej, w której znajduje się gaz, woda oraz en. elektryczna.

Działka o pow. 940m2  — Cena 112.800 zł  (120,00 zł/m2)

Działka o pow. 845m2  — Cena 101.400 zł (120,00 zł/m2)

Działka o pow. 844m2  — Cena 101.280 zł (120,00 zł/m2)

W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się następujące warunki:                                                                                                                                          -maksymalna intensywność zabudowy netto-0,25%                                  -zastosowanie bryły nawiązującej do sąsiednich budynków                                 – maksymalna liczba kondygnacji dla obiektu mieszkalnego -2, w tym poddasze użytkowe                                                                                                              -dachy strome, symetryczne o spadku 300-450

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia