Działki budowlane na nowo powstałym osiedlu.

Opis

Lewkowiec

Na sprzedaż działki z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczo – garażowego, usytuowane bezpośrednio przy drodze gminnej w której znajduje się woda, energia, gaz.

Dla działek o pow. 3956m2, 4125m2, 3428m2, 3495m2 wydano decyzję, która przewiduje:

– linia zabudowy w odległości 6,0m od granicy działki z drogą

– dla budynku mieszkalnego powierzchnia zabudowy do 180m2

– szerokość elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego 12,0m z tolerancją 20%, wysokość 9,0m

– liczba kondygnacji dla budynku mieszkalnego: do dwóch kondygnacji naziemnych w tym poddasze użytkowe

– dachy strome, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 180 do 450, przy czym wszystkie połacie dachowe o jednakowym nachyleniu

– dla budynku gospodarczo garażowego powierzchnia zabudowy do 60m2

– szerokość elewacji frontowej dla gospodarczo garażowego 6,0m z tolerancją 20%, wysokość 5,0m

– jedna kondygnacji naziemna dla budynku gospodarczo garażowego

– minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50% pow. terenu

Cena sprzedaży 80 zł/m2 brutto

Informacje dodatkowe

Miasto