195.000 

Działka ze stawem.

Opis

Fabianów

Na sprzedaż działki nie objęte  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem zgodnie z obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, to tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nieb kolidujących z funkcja mieszkaniową – symbol w Studium MP.

Oferowana nieruchomość składająca się z dwóch działek o łącznej pow.  3590m2:

– pierwsza o pow. 1742m2 (szer.56m na 30) położona przy ulicy Wiejskiej, na której znajduje się zbiornik wodny (staw),

– druga o pow. 1848m2 (szer.40 na 38)  położona przy ulicy Słonecznej.

W ulicy  Słonecznej znajdują się en. elektryczna oraz woda.

W ulicy wiejskiej znajduje się en. elektryczna, gaz oraz woda.

Droga dojazdowa do obydwóch działek posiada nawierzchnię asfaltową.

Łączna cena dwóch działek wynosi 195.000 zł   

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia