70.674 

Działka rolna.

Opis

Lędowo- gmina Ustka

Na sprzedaż łąka o pow. 23.558 m2 (tj. 2.35.58 ha) przy rezerwacie przyrody „Jezioro Modła” oraz w obszarze Natura 2000 „Przymorskie Błota”.

Działka położona jest w obrębie Lędowo w strefie „C” Uzdrowisko Ustka, oraz w granicy obszaru chronionego krajobrazu na zachód od Ustki, w granicy osnowy ekologicznej- elementy regionalne (Dolina Słupi i Gnilneej wraz przyległymi strukturami przyrodniczymi, wysczyznowe płaty dużych kompleksów leśnych, pasm wydm nadmorskich wraz e strefą brzegową morza, nadmorskie równiny torfowiskowe i przybrzeżne jeziora0, ponadto Dziaka leży na obszarze Natura 2000  oraz na trenach zagrożonych powodzią i podtopieniem – tereny przymorskie oraz w dolinie Słupi.

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 70.674 zł (3 zł/m2)

Więcej informacji pod nr tel. 601 973 975

Informacje dodatkowe

Miasto