96.720 

Działki budowlane.

Opis

Wtórek ul Łąkowa,  gm. Ostrów Wielkopolski

Na sprzedaż działki budowlane z udziałem w drodze.

– działka o pow.806m2 – cena 96.720 zł (120 zł/m2)

– działka o pow.836m2 – cena 100.320 zł (120 zł/m2)

– działka o pow.832m2 – cena 95.680 zł (115 zł/m2)

– działka o pow.828m2 – cena 95.220 zł (115 zł/m2)

– działka o pow.817m2 – cena 93.955 zł (115 zł/m2)

Działki położone są przy drodze nieutwardzonej o szer. 8m w której każdy właściciel działki będzie miał udział 1/5 część, w ulicy gminnej Łąkowej o nawierzchni asfaltowej, znajdują się media takie jak: en. elektryczna, gaz i woda.

Działki położone są na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możliwość zabudowy zgodnie z wydanymi warunkami określonymi w decyzjo o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, tj.:

– linia zabudowy w odległości 6mod granic działki z drogą,

– wielkość powierzchni nowej zabudowy dla pojedynczego budynku mieszkalnego nie więcej niż 150m2,

– minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego to 40% działki

– szerokość elewacji frontowej dla pojedynczego budynku mieszkalnego to 15m z tolerancją 20%

– liczba kondygnacji do dwóch nadziemnych

– wysokość całkowita budynku do 9,00m

– Geometria dachu dla pojedynczego budynku mieszkalnego: dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 120 lub dach stromy dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia od 120 do 450

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia