125.000 

Działka z warunkami zabudowy.

Opis

Sośnie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sośnie, przy drodze nieutwardzonej stanowiąca działkę o nr ewid. 359, obszaru 2400m2

Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została Decyzja o warunkach zabudowy  na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz dwóch budynków gospodarczo – garażowych.

Wydana Decyzja dopuszcza warunki zabudowy:                                                          – wielkość powierzchni zabudowy działki do 25% terenu                                        – udział powierzchni biologicznie czynnej 40%                                                          – szerokość elewacji frontowej każdego z budynków mieszkalnych 14m z tolerancją ±20%                                                                                                                          – szerokość elewacji frontowej każdego z budynków gospodarczo – garażowych 6m z tolerancją±20%                                                                                      – wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od 4 do 9 m wysokości            – dachy strome, dwu lub wielospadowe o równym kącie nachylenia połaci dachowych o wynoszącym 30% + 5 stopni                                                                     – dla budynków gospodarczo – garażowych dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia 150                                                                                                                                                        – każdy z budynków mieszkalnych jednorodzinnych winien mieć równe parametry w zakresie szerokości elewacji frontowej, wysokości górnej krawędzi oraz geometrii dachu,

– nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10m od granicy pasa drogowego drogi gminnej,                                                                                                                              – nieruchomość może być podzielona na dwie niezależne od siebie działki  tj. po 1200m2 każda.

Poza w/w decyzją  o warunkach zabudowy wydane zostały warunki przyłącza en. elektrycznej oraz  wody.

Cena całej nieruchomości wynosi 125.000 zł (52,00 zł/m2 )

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia