4.500.000 

P/E – Tereny  zabudowy przemysłu, składów i magazynów oraz obiektów do produkcji energii elektrycznej

Opis

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa, położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej i Przeskok, obszaru 53.597m2.

Działka posiada 108m szerokości oraz 517m długości. Teren działki objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwała nr XXXIII/476/2005 z 27.09.2005r rej. ulicy Osiedlowej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.11.2005r nr 159, poz.4304) o symbolach terenu: P/E – tereny zabudowy przemysłu, składów i magazynów oraz obiektów do produkcji energii elektrycznej na obszarze (53309 m2),  01KDZ tereny drogi publicznej zbiorczej (3m2), 2E – tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych (166m2), 2P – tereny zabudowy przemysłu, składów i magazynów (20m2).

W ulicy Staroprzygodzkiej znajduje się en. elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa natomiast w ulicy Przeskok znajduje się en. elektryczna.

W otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się zakłady przemysłowe, usługowe oraz magazyny. Działka posiada dogodny dojazd poprzez drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej do drogi wojewódzkiej nr 447 prowadzącej na dolny i górny Śląsk oraz drogi prowadzącej na północ i wschód polski.

Cena wynosi 4.500.000 zł netto plus podatek VAT 23% tj. 5.535,000 zł brutto. Oferowana cena sprzedaży podlega niewielkiej negocjacji.

Informacje dodatkowe

Miasto

Powierzchnia